Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort O FIRMIE | ZAPYTANIE | KONTAKT Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort
Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort
Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort Sigmawent - stawiamy na jakość i komfort
» HOME » JAKOŚĆ » REFERENCJE » PRODUKCJA » CENTRALE SIGNUM » SERWIS » USŁUGI » DOSTAWA I MONTAŻ
.: 

AKTUALNOŚCI

KATALOG central serii SIGNUM do pobrania. (23.03.2009)


Zapraszamy do pobrania ostatniej wersji KATALOGU central firmy Sigmawent.
Teraz katalog równie? w j?zyku Angielskim.
  

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo centrale w wykonaniu wewn?trznym i zewn?trznym:
 • nawiewne
 • wywiewne
 • nawiewno-wywiewne
 • z wymiennikami krzy?owymi i obrotowymi
 • podwieszane
Gwarantujemy:
 • najwy?sz? jako??, energooszcz?dno??, trwa?o??, elastyczno??, komfort, bezpiecze?stwo
 • zakres wydajno?ci central: 500 – 100.000 m3/h
 • wyposa?enie pozwalaj?ce na dowoln? obróbk? powietrza
 • automatyka oraz wspó?praca z zewn?trznymi uk?adami automatyki i systemami BMS
 • bardzo sztywna i stabilna konstrukcja
 • doskona?a izolacyjno?? akustyczna i termiczna
Do Pa?stwa dyspozycji przekazujemy ??cznie 1130 zestawów central serii SIGNUM.

(format PDF 4,5 MB)

(format PDF 5,0 MB)FORUM WENTYLACJA 2009 (21.03.2009)
Dzi?kuj?my za spotkanie.

Szanowni Pa?stwo

    Dzi?kujemy za odwiedzenie naszego stanowiska w trakcie Forum Wentylacji 2009. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowali?my Pa?stwu nasz program doboru central klimatyzacyjno-wentylacyjnych serii SIGNUM. Niebawem program b?dzie dost?pny w wersji online na naszej stronie www. Zobowi?zani do nieustannej dba?o?ci o najwy?sz? jako?? naszych produktów i us?ug liczymy na obopólnie korzystn? wspó?prac? z Pa?stwem.

Prosz? klika? w obrazki poni?ej.

     

 


Copyright © 2004 - 2023 by Sigmawent sp. z o. o.

Witryna spełnia międzynarodowy standard języka XHTML 1.0 Witryna spełnia międzynarodowy standard arkuszy stylów CSS